Pre konanie dobra treba trošku odvahy. (don Bosco)

Akcie

Čo bude...
Zatiaľ nič nebude...
Čo bolo...
8.8.2014 Zábavno spoločenský večer
21.6.2014 Festival mladých rodín
6.6.2014 Festival Lumen 2014
9.5.2014 Hľadáme futbalové talenty
21.4.2014 PRE-LO-MO-VÁ DISKO2%

Aj tento rok môžete poukázať svoje 2% neziskovej organizácii Domka. Ďakujeme

PGSI 2014: dve zlaté a štyri strieborné medaile

Otvorenie strediska

nedeľné popoludnie saleziánskej rodiny v TT

Letný tábor

kvalitné fotečky z Letného tábora

bezuchá zábava

videoreportáž zo zábavy na Kopánke