Keď sa modlíme, z dvoch zŕn vyrastú štyri klasy. (don Bosco)

Akcie

Čo bude...
2.10.2014 Duchovná obnova pre Stredoškolákov
Čo bolo...
8.8.2014 Zábavno spoločenský večer
21.6.2014 Festival mladých rodín
6.6.2014 Festival Lumen 2014
9.5.2014 Hľadáme futbalové talenty
21.4.2014 PRE-LO-MO-VÁ DISKO2%

Aj tento rok môžete poukázať svoje 2% neziskovej organizácii Domka. Ďakujeme

PGSI 2014: dve zlaté a štyri strieborné medaile

IMOS

fotečky z prvého stretnutia IMOSu

Otvorenie strediska

nedeľné popoludnie saleziánskej rodiny v TT

bezuchá zábava

videoreportáž zo zábavy na Kopánke